BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG

Bộ môn Kiến trúc thông báo:

1.Danh sách Hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng Học kỳ 2 năm học 2015-2016 (Có danh sách sinh viên kèm theo)

2. Thời gian bảo vệ: Từ tiết 5→ tiết 08, ngày 13/06/2016

3. Địa điểm: HĐ1: A10-101; HĐ2: A10-102; HĐ3: A10-103; HĐ4: A10-104; HĐ5: A10-201;

4.Sinh viên Nộp đồ án File mềm bao gồm: Thuyết minh đúng quy cách theo quy định, Bản vẽ Auto Cad, File Etab hoặc Sap, Bảng Excel...Nén lại thành 1 Folder  và đặt tên (STT-Họ và tên) và gửi về địa chỉ mail " nvluanxd@gmail.com " 

VD: 65-Nguyễn Thái Tài (Lưu ý STT lấy theo danh sách sinh viên trong hội đồng đính kèm)

Sinh viên nộp quyển đóng bìa mạ vàng tại phòng 309-A1

Thời gian nộp đồ án (cả File mềm và quyển trước 17h ngày 10/06/2016)

5.Sinh viên In bản vẽ A1 và xin chữ ký của GVHD trước khi bảo vệ.

6.Sinh viên nào không thực hiện đúng quy định sẽ bị loại khỏi danh sách bảo vệ đồ án.

7.Đề nghị các thầy cô giáo và sinh viên có tên trong danh sách thực hiện nghiêm túc thông báo này

Tin mới hơn

Tin cũ hơn