THÔNG BÁO MỚI VỀ VIỆC ĐI THỰC TẬP TÔT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG

Hôm nay, ngày 22/2/2016 Bộ môn xây dựng đã nhận được 6 quyết định cử sinh viên đi thực tập ( như danh sách trong file đính kèm). Để triển khai việc đưa sinh viên đến và thực tập tại các cơ sở theo quyết định, các em sinh viên có tên trong đợt thực tập này cần làm các việc sau:

- Xem danh sách các nhóm đã có quyết định của trường để biết tên Công ty thực tập, giáo viên hướng dẫn nhóm.

- Liên hệ trực tiếp giáo viên hướng dẫn để được giáo viên hướng dẫn các nội dung công việc cụ thể tiếp theo. Để tiện cho việc liên hệ, các em sinh viên có thể liên hệ với giáo viên hướng dẫn theo các số điện thoại dưới dây:

1. Thầy Dương Thế Hùng số điện thoại: 0982746081

2. Cô Hàn T.Thúy Hằng số điện thoại: 0987615167

3. Thầy Lại Ngọc Hùng số điện thoại: 0988906921

4. Cô Dương Việt Hà số điện thoại: 0982096160

- Với các em sinh viên chưa có quyết định cử đi thực tập ( còn 1 nhóm) sẽ có quyết định sau và thông báo triển khai thực tập sau.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn