THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TÔT NGHIỆP KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016

Thực hiện công văn 21/ĐHKTCN-ĐT ngày 21/1/2016 về việc triển khai công tác thực tập tốt nghiệp kỳ 2 năm 2015-2016, bộ môn xây dựng thông báo tất tới tất cả em sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng công trình các nội dung sau:

1. Điều kiện đăng ký thực tập tốt nghiệp: Danh sách sinh viên đủ điều kiện theo danh sách của phòng đào tạo (trong file đính kèm)

2. Đăng ký nhóm thực tập tốt nghiệp:

- Thời gian: đến hết ngày 27/1/2016

- Địa điểm thực tập: 1 trong 7 công ty (có danh sách theo file đính kèm, có ghi rõ địa chỉ công ty, có thể địa điểm công trình thực tập sẽ tại địa phương mà công ty đóng trên đó)

- Hình thức đăng ký: Đăng ký theo nhóm hoặc cá nhân. Để tạo điều kiện cho các em sinh viên trong quá trình thực tập bộ môn cho phép các em đăng ký theo nhóm với lưu ý tối đa số lượng 1 nhóm là 14 bạn sinh viên. 

Nếu đăng ký theo nhóm: Lập danh sách thứ tự các bạn trong nhóm với các nội dung ( STT, Họ tên, Mã số SV, ngày sinh, số diện thoại liên hệ); Địa phương (tỉnh, TP) mong muốn được thực tập, công ty mong muốn được thực tập. Nếu có nhiều nhóm cùng đăng ký vào 1 công ty bộ môn sẽ sắp các nhóm theo ưu tiên về địa phương mong muốn thực tập.

Nếu đăng ký cá nhân: Ghi rõ các nội dung ( Họ tên, Mã số SV, ngày sinh, số diện thoại liên hệ); Địa phương (tỉnh, TP) mong muốn được thực tập, công ty mong muốn được thực tập. Bộ môn sẽ ghép cá nhân vào các nhóm còn thiếu số lượng.

- Cách nôp đăng ký: Nộp bản giấy cho thầy Lại Ngọc Hùng vào sáng thứ 2 ngày 25/1/2016; gửi mail vào địa chỉ ngochungktcn@gmail.com (chậm nhất là ngày 27/1/2016).

3. Thời gian thực tập:

Theo quyết định của nhà trường, dự kiến từ ngày 22/2/2016

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp gặp thầy Lại Ngọc Hùng số điện thoại 0988906921

Tin mới hơn

Tin cũ hơn