THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC XÉT HỌC BỔNG VÀ LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH

Gửi GVCN và cán bộ lớp của các lớp,

1. Về việc thực hiện công lao động
Đề nghị các lớp thực hiện nghiêm túc việc lao động công ích. Nếu  phòng công tác và ban giám hiệu kiểm tra không thực hiện thì cả kỳ này các lớp sẽ không được tính công lao động. 
Ngay ngày mai sẽ có một đoàn đi kiểm tra đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc nếu không sẽ rất thiệt cho việc tính công lao động.
2. Về việc xét học bổng
Các lớp kiểm tra học bổng có gì thắc mắc gọi điện cho Cô Trang 0918357005 ngay trong ngày 18/11/2014. Nếu đến 17h ngày 18/11/2014 không ai phản hồi gì coi như không có thắc mắc. Những bạn nào đã có điểm Toefl phô tô 01 bản nộp cho Cô Trang.
Danh sách học bổng dự kiến đính kèm. 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn