HỘI THI VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 KHOA XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KTCN

    LCĐ KHOA XD & MT

      -------aõb--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------***----------

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11 năm 2015

GIẤY MỜI

Kính gửi : -Toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ viên chức thuộc Khoa Xây dựng và Môi trường.

                  -Toàn thể sinh viên khoa Xây dựng và Môi trường

Được sự đồng ý của BCH Đoàn Trường ĐH KTCN Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm Khoa Xây dựng và Môi trường, Liên chi Đoàn khoa Xây dựng và Môi trường tổ chức chương trình  ”HỘI THI VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 KHOA XD&MT” nhằm hướng tới kỷ niệm ngày giáo Việt Nam 20-11, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó cũng như tìm kiếm những tài năng văn nghệ mới của Khoa.

        1.Thời gian bắt đầu : 19h30 ngày 17 tháng 11 năm 2015

        2. Địa điểm: Hội trường lớn – Trường ĐH KTCN

        Thay mặt BCH Liên Chi Đoàn xin trân trọng kính mời toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ viên chức thuộc Khoa Xây dựng và Môi trường tới tham dự và đóng góp ý kiến cho chương trình, các em sinh viên đến tham gia và cổ vũ cho hội thi.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

 

 

 

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11 năm2015 

TM. BCH Liên Chi Đoàn khoa XD&MT

                                Bí thư

 

                       Nguyễn Văn Luân

 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn