DANH SÁCH NỘP TIỀN ĐOÀN-HỘI NĂM 2015-2016

Những đồng chí nào chưa nộp tiền Đoàn-Hội ngoài việc bị hạ bậc Phân loại Đoàn viên, trước khi xin chữ ký giấy thanh toán gia trường sẽ bị truy thu và bị phạt. Đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc việc nộp quỹ Đoàn-Hội.

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn