ĐỒ ÁN KTTC KỲ 1 NĂM 2015-2016

Thời gian làm đồ án từ 15/10/2015-20/11/2015

Phân nhóm hướng dẫn:

+Từ số 1→14: Thầy Dương Thế Hùng

+Từ số 15→28: Thầy Nguyễn Xuân Thành

+Từ số 29→42: Thầy Nguyễn Văn Luân

+Từ số 43→56: Thầy Nguyễn Tiến Đức

+Từ số 57→69: Cô Nguyễn Thị Thúy Hiên

+Từ số 70→82: Thầy Hà Thanh Tú

GHI CHÚ: Sinh viên tự liên hệ với giáo viên hướng dẫn để biết lịch thông qua đồ án. Đồ án phải có ít nhất 3 chữ ký của giáo viên hướng dẫn mới được phép bảo vệ.

Đề bài, số liệu đồ án phải lấy theo File đính kèm. Ai lấy theo File khác sẽ bị cấm làm đồ án trong học kỳ.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn