KẾ HOẠCH THỰC TẬP CÔNG NHÂN HỌC KỲ 1 NĂM 2015-2016

Theo quyết định của Hiệu trưởng trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp thì đợt thực tập học kỳ 1 năm 2015-2016 diễn ra từ 05/10/2015-30/11/2015. Sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn (Có danh sách kèm theo) để biết lịch cụ thể.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn