THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Hôm nay, ngày 2/2/2015, bộ môn xây dựng đã nhận được quyết định cử sinh viên chính qui K46 đi thực tập tốt nghiệp. Bộ môn thông báo để các em sinh viên có đăng ký đi thực tập được biết, các em chủ động liên hệ với giáo viên hướng dẫn để được hướng dẫn cụ thể và triển khai các công việc cần thiết của đợt thực tập tốt nghiệp.

(Danh sách phân nhóm sinh viên và giáo viên hướng dẫn, đơn vị thực tập được gửi kèm thông báo này)

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn