THÔNG BÁO V.V THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Hiện nay bộ môn Xây dựng đã nhận được danh sách các em sinh viên ngành KTCT xây dựng đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp từ nhà trường. Để triển khai công tác thực tập đúng kế hoạch, bộ môn yêu cầu các em làm đúng các thủ tục cần thiết để được xắp sếp đi thực tập theo đúng qui định của nhà trường.

Đặc biệt thủ tục tại khoa các em cần làm yêu cầu sau: Làm đơn xin đi thực tập tốt nghiệp (chỉ với những người có tên trong danh sách kèm theo này), đơn có thể làm theo nhóm nếu các bạn có nguyện vọng thực tập cùng nhau (không đăng ký đơn vị thực tập) mỗi nhóm từ 5-10 sv. Thời gian nộp đơn xin đi thực tập chậm nhất ngày 26/1/2015. Nộp đơn trực tiếp cho thầy Lại Ngọc Hùng (SDT 0988906921) các buổi sáng ngày thứ 5,6 tại phòng 314 nhà A1.Nếu sau thời hạn trên ai không nộp đơn sẽ không được xét đi thực tập tốt nghiệp

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn