THÔNG BÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP CDT 09X

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Hiện nay bộ môn Xây dựng đã nhận được danh sách sinh viên lớp CDT09X đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp từ nhà trường. Để triển khai công tác thực tập đúng kế hoạch, bộ môn yêu cầu các lớp làm đúng các thủ tục cần thiết để được xắp sếp đi thực tập theo đúng qui định của nhà trường gồm các nội dung sau:

- Tự phân nhóm, đăng ký nhóm (lưu ý mỗi nhóm sv có từ 5-10 người, có thể ghi nguyện vọng địa điểm thực tập nếu có khả năng tự liên hệ để thuận tiện cho công tác nhưng phải đáp ứng các yêu cầu chung theo yêu cầu của khoa)

- Điền danh sách các nhóm sinh viên theo mẫu, gửi lại cho bộ môn chậm nhất là ngày 26/1/2015(có thể qua đường email cho thầy Lại Ngọc Hùng- SDT 0988906921)

Chú ý: Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập, mẫu lập nhóm được gửi kèm thông báo này

Tin mới hơn

Tin cũ hơn