Nội dung công tác bộ môn giao thông tuần 18

Nội dung:

- Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu, nộp trước 11h ngày 16/12/2014

- Triển khai thực hiện E-learning

- Triển khai xây dựng mô hình hoàn thành trước ngày 26/12/2014

- 14h30 ngày 17/12/2014 họp toàn khoa và học chi bộ

- Openday ( mỗi sản phẩm kích thước cụ thể trước sáng thứ 4 ngày 17/12/2014

- Công tác coi thi, chấm thi, nộp điểm đúng thời gian

- Đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở, sáng thứ 4 xét duyệt

Tin mới hơn

Tin cũ hơn