Thông báo nội dung kế hoạch công tác bộ môn xây dựng tuần 16

CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC TUẦN 16 CẦN THỰC HIỆN

 1)    Triển khai các đề tài chuẩn bị OpenDay:

-         Giảng viên viết thuyết minh mô tả thông tin cụ thể sản phẩm của nhóm nghiên cứu đã đăng ký (yêu cầu các đề tài phải có hàm lượng khoa học), nộp vào chiều thứ 2 qua mail trực tiếp cho Anh Đức hoặc gửi L.Hùng tập hợp cho bộ môn.

-         Khoa triển khai đánh giá, chọn sản phẩm của nhóm nghiên cứu mà giải viên đã đăng ký.

2)    Ra đề thi lại cho hệ vừa làm vừa học

3)    Nộp báo cáo tiến độ đề tài NCKH cấp Đại học

Các chủ nhiệm đề tài nộp bản kiểm tra tiến độ đề tài nghiên cứu khoa học trước 16 giờ ngày 25/11

Tin mới hơn

Tin cũ hơn