Nội dung công tác bộ môn Giao thông tuần 9

-         Phân công giảng viên lên Tầng 3 nhà thư viện để tìm hiểu tài liệu.

-         Kế hoạch năm học: Xét danh hiệu LĐTT và CSTĐ.

-         Sử dụng E-learning trong giảng dạy.

-         Khối lượng dự kiến năm học 2014-2015.

-         Nhận xét, đánh giá cán bộ.

-         Thông báo kế hoạch “ Open day “.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn