Nội dung công tác bộ môn Giao thông tuần 7

Nội dung :

-         Duyệt đề cương chi tiết lần 03.

-         Cập nhật thông tin lên Web của trường, khoa.

-         Dự kiến khối lượng năm học 2014-2015.

-         Cung cấp thông tin sinh viên các lớp chủ nhiệm.

-         Phát bài giảng cho sinh viên hệ vừa học vừa làm.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn