Nội dung công tác bộ môn Giao thông tuần 5

Nội dung :

-         Tổng kết ĐCCT các học phần đã được phân công.

-         Triển khai công việc trong tuần.

-         Nghiệm thu đề cương chi tiết

-         Chỉnh trang khuôn viên.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn