Nội dung công tác bộ môn Giao thông tuần 14

Nội dung

-             Tổng kết công tác cập nhật thông tin lên trang Web.

-             Xét phương án đăng ký sản phẩm khoa học của giảng viên và SV.

-             Thông báo việc giảng dạy chéo và tham gia dự giảng cùng khoa Quốc tế đối với các giảng viên có điểm Toefl trên 500.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn