Nội dung công tác bộ môn Giao thông tuần 13

    Nội dung

-             Chuẩn bị cho ngày hội mở trường Open day: Triển khai mỗi GV một sản phẩm trưng bày.

-             Triển khai công tác nộp ngân hàng đề thi 4 đề/ 1TC.

-             Cập nhật các hoạt động chuyên môn lên trang Web của khoa.

          Công tác SV: Đ/c Tú.

          Các hoạt động của BM: Đ/c Chung.

-             Triển khai công tác học tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh: Thông báo danh sách các thành viên trong BM tham gia lớp Toefl500 và lớp tiếng Anh học thuật.

-             Đăng ký mua sách tiếng Anh của môn học mình đảm nhiệm.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn