Nội dung công tác bộ môn Giao thông tuần 12

Nội dung :

-         Đánh giá việc thực hiện E-learning trong giảng dạy.

-         Kế hoạch học tập, sử dụng tiếng anh theo đề án của nhà trường.

-         Sản phẩm cụ thể: 3 tháng/đợt xét đề tài nghiên cứu khoa học, sản phẩm công nghệ.

-         Mobiphone.

-         Triển khai đề tài NCKH.

-         Chuẩn bị Openday.

-         Bộ môn giao thông đã nhận bài giảng.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn