Kế hoạch ra đề thi lại các lớp tại chức học kỳ 1 năm 2014-2015

 

STT Tên học phần Tên GV ra đề Số đề Ghi chú
1 Kết cấu bê tông cốt thép 1 Hàn T.Thúy Hằng 2  
2 Địa chấn học công trình Hàn T.Thúy Hằng

2

 
3 Thiết kế kc nhà dân dụng Hàn T.Thúy Hằng 2  
4 Nền và móng Lại Ngọc Hùng 2  
5 Thiết kế KC và thi công nền móng Lại Ngọc Hùng 2  
6 Kết cấu bê tông cốt thép 2 Trần Khải Hoàn 2  
7 Kết cấu thép 2 Trần Khải Hoàn 2  
8 Kết cấu thép 1 Dương Việt Hà 2  
9 Thiết kế kc nhà công nghiệp Dương Việt Hà 2  
10 Cơ học đất Nhữ Thị Lan Huơng 2  
11 Địa chất công trình Nhữ Thị Lan Huơng 2  

Tin mới hơn

Tin cũ hơn