Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2013-2014

1

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị

Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp

2013 -2014

2

Nghiên cứu tính khả thi công nghệ thi công Sàn nhẹ BubbleDeck trong xây dựng

Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp

2013 -2014

Tin mới hơn

Tin cũ hơn