Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

STT

Tên nhiệm vụ KHCN

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện (BĐ/KT)

1

Mô hình tổ chức hệ thống công trình hạ tầng xã hội trong đơn vị ở tại khu đô thị mới thành phố Thái Nguyên theo hướng xanh

Ths. Nguyễn Tiến Đức

 

01/2012- 12/2013

2

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu du lịch văn hoá lịch sử ATK Định Hoá nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch

Ths. Nguyễn Xuân Thành

01/2012- 12/2013

3

Nghiên cứu điều kiện địa chất công trình khu trung tâm thành phố Thái Nguyên. (ĐH2012 -TN02-08)

Ths. Hàn Thúy Hằng

2012-2014

4

Tính toán ổn định của cột thép trong khung nhà công nghiệp mái nhẹ một tầng, một nhịp có cầu trục, có kể đến liên kết nửa cứng ở chân cột (ĐH2012 -TN02-13)

Ths. Trần Khải Hoàn

2012-2013

5

Nghiên cứu đề xuất mô hình xử lý nước thải phân tán bằng công nghệ hồ sinh học và bãi lọc trồng cây cho các đô thị và khu dân cư tỉnh Thái Nguyên

ĐH Thái Nguyên

Từ tháng 1/2014 - 12/2015

6

Khảo sát, đánh giá, đề xuất giải pháp xử lý phân bùn bể phốt phù hợp cho thành phố Thái Nguyên.

ĐH Thái Nguyên

Từ tháng 1/2014 -12/2015

7

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình thí nghiệm hệ thống xử lý bụi bằng cyclone và lọc bụi tay áo kết hợp

ĐH Thái Nguyên

Từ tháng 1/2013 - 12/2014

8

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung cho thành phố Thái Nguyên

ĐH Thái nguyên

Từ tháng 1/2012 -12/2013

9

Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Môi trường và Con người

Đại học Thái Nguyên

Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2009

10

Thiết kế ô chôn lấp chất thải rắn bán hiếu khí ứng dụng cho thành phố Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên

Từ tháng 1/2006 đến tháng 12 năm 2007

Tin mới hơn

Tin cũ hơn