Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

STT

Tên nhiệm vụ KHCN

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện (BĐ/KT)

1

 “Nghiên cứu, ứng dụng giải các bài toán kết cấu theo mô hình ngẫu nhiên”.

TS. Dương Thế Hùng 

2008-2009.

2

 “Phân tích kết cấu có vết nứt theo mô hình ngẫu nhiên”.

TS. Dương Thế Hùng 

2012-2013

Tin mới hơn

Tin cũ hơn