Công việc triển khai tuần 16

CÔNG VIỆC BỘ MÔN KIẾN TRÚC TUẦN 16

 

1)    Triển khai công việc chuẩn bị OpenDay:

-         Giảng viên nộp mô tả thông tin cụ thể sản phẩm của nhóm nghiên cứu đã đăng ký, nộp vào chiều thứ 2.

-         Khoa triển khai đánh giá sản phẩm của nhóm nghiên cứu mà giải viên đã đăng ký.

2)    Phân lịch coi thi kỳ 2 các học phần:

-         Cơ học kết cấu 2

-         Vẽ kỹ thuật xây dựng

-         Thiết kế thi công công trình

-         Kiến trúc công nghiệp

3)    Ra đề thi lại cho sinh viên tại chức các học phần:

-         Cơ học kết cấu 2

-         Cơ học kết cấu 1

-         Động lực học công trình

-         Kỹ thuật thi công

-         Vẽ kỹ thuật xây dựng

-         Thiết kế thi công công trình

-         Quy hoạch đô thị

-         Kiến trúc dân dụng

-         Kiến trúc công nghiệp

-         Vật lý kiến trúc

4)    Nộp báo cáo tiến độ đề tài cấp Bộ, Đại học

Các chủ nhiệm đề tài nộp bản kiểm tra tiến độ đề tài nghiên cứu khoa học trước 16 giờ ngày 25/11

Tin mới hơn

Tin cũ hơn