Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường

 

Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Kỹ thuật môi trường; Mã ngành: 52520320

 

Ban hành kèm theo Quyết định số ………/QĐ – ĐHKTCN ngày      tháng     năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo toàn diện nguồn nhân lực trình độ kỹ sư Kỹ thuật môi trường, gắn kết lý thuyết với thực hành, thí nghiệm, thực tập; chuyên sâu về thiết kế hệ thống xử lý chất thải và có hướng liên ngành cho sinh viên,ỏc năng đề xuất cỏc vấn đề đề cụ thể trong thực tiễn đời sống và kỹ thuật với mục tiêu chuẩn bị cho sinh viên đạt được những thành công trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động. 

II. CHUẨN ĐẦU RA

1. Kiến thức: 

- Trang bị nền tảng vững chắc và phù hợp về khoa học cơ bản như toán học, hóa học, vật lý, triết học…

- Cung cấp kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi của ngành kỹ thuật môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan

- Cung cấp kiến ​​thức nền tảng kỹ thuật quan trọng và chuyên sâu chuyên ngành kỹ thuật môi trường, có khả năng xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật một cách sáng tạo thông qua việc sử dụng các phương pháp và kỹ thuật: phân tích, đánh giá, tính toán, thiết kế và thử nghiệm

- Có kiến ​​thức, hiểu biết về các vấn đề xã hội.

2. Kỹ năng:

a. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu

Với những nền tảng kiến thức đã được trang bị người học có kỹ năng tự nghiên

cứu, tự tìm hiểu tài liệu, khám phá, tìm tòi, giải đáp những vấn đề tồn tại.

b. Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tính toán thiết kế, các mô hình phân tích thông số môi trường như các phần mềm MIKE11, STEADY, GPS-X, SIMUWORKS, BIOWIN.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng

- Sử dụng thành thạo internet, thư điện tử.

c.Kỹ năng giao tiếp

- Có khả năng thuyết phục bằng những lập luận logic; khả năng giao tiếp bằng văn viết, giao tiếp điện tử.

- Có năng lực thể hiện thiết kế kỹ thuật hay các bài thuyết trình bằng đồ họạ, mô hình và tài liệu đa phương tiện.

- Kỹ năng thuyết trình.

d. Làm việc theo nhóm

Có khả năng thành lập nhóm làm việc hiệu quả, có thể đóng vai trò trưởng nhóm hay tham gia như những thành viên trong nhóm, có thể tiến triển và phát triển nhóm một cách hiệu quả trong môi trường làm việc năng động, hiện đại.

e.Ngoại ngữ

Có khả năng đọc, dịch tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh; có khả năng giao tiếp  cơ bản bằng tiếng Anh trong xã hội và chuyên môn. Trình độ tương đương B.

3. Thái độ:                                                     

- Trung thực, đáng tin cậy, có trách nhiệm và có ý thức phục vụ cộng đồng, đoàn kết, hòa đồng

- Năng động, tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đương đầu với rủi ro

- Hiểu biết và có trách nhiệm chấp hành đường lối chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, quyền lợi công dân và người lao động.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

- Làm các công việc kỹ thuật, quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp trong các lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường, thuộc các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sản xuất và kinh doanh như: Chi cục quản lý môi trường, các trung tâm kỹ thuật, công nghệ môi trường, Công ty Môi trường đô thị, Các ban quản lý các khu công nghiệp, Công ty tư vấn thiết kế, Các nhà máy xí nghiệp...và các dự án xây dựng cơ bản...

- Quản lý, tư vấn, thiết kế, cho các dự án bảo vệ môi trường trong và ngoài nước.

- Làm việc tại các cơ quan quản lý có liên quan đến lĩnh vực môi trường.

- Tham gia giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu vào trong thực tiễn ở lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên  phục  vụ  sự  phát  triển  bền  vững  tại  các  Viện  nghiên  cứu,  các  trung  tâm  và  cơ  quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học...

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

- Tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở bậc đào tạo sau Đại học (ThS, TS...) thuộc các chuyên ngành Công nghệ môi trường

- Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ môi trường

III. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Thời gian đào tạo và khối kiến thức:

Thời gian đào tạo:

05 năm

Khối kiến thức:

150 tín chỉ

3.2. Cấu trúc các khối kiến thức của chương trình giáo dục:

3.2.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

45 tín chỉ, chiếm 30,0 %

3.2.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

105 tín chỉ, chiếm 70,0 %

Trong đó:

+ Khối kiến thức cơ sở ngành

62 tín chỉ, chiếm 41,3 %

+ Khối kiến thức chuyên ngành

43 tín chỉ, chiếm 28,7 %

 

IV. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

 

STT

Mã số   HP

Tên học phần

Số TC

Khoa, Trung tâm

TN, TH

Ghi chú

 
 
 

I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 

1. Khối kiến thức bắt buộc

 

1

BAS114

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN 1

2

Bộ môn Lý luận chính trị

 

 

 

2

BAS113

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN 2

3

 

 

 

3

BAS110

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

4

BAS101

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

 

 

 

5

BAS108

Đại số tuyến tính

3

Khoa Khoa học cơ bản

 

 

 

6

BAS109

Giải tích 1

4

 

 

 

7

BAS205

Giải tích 2

4

 

 

 

8

ENG103

Elementary

3

Khoa Quốc tế

 

 

 

9

ENG202

Pre-Intermediate 2

3

 

 

 

10

ENG301

Intermediate 1

3

 

 

 

11

BAS111

Vật lý 1

3

Khoa Khoa học cơ bản

 

 

 

12

BAS112

Vật lý 2

3

TN

 

 

13

BAS102

Giáo dục thể chất 1

 

 

 

 

14

BAS103

Giáo dục thể chất 2

 

 

 

 

15

BAS206

Giáo dục thể chất 3

 

 

 

 

16

BAS104

Hóa đại cương

3

Khoa XD&MT

TN

 

 

17

 

Giáo dục quốc phòng

 

TTGDQP

 

5 tuần

 

18

FIM501

Quản trị doanh nghiệp CN

2

Khoa KTCN

 

 

 

19

FIM207

Pháp luật đại cương

2

 

 

 

 

 

Tổng

43

 

 

 

 

20

Khối kiến thức tự chọn VH-XH-MT     (chọn 1 trong 2 học phần)

2

 

 

 

 

20.1

FIM101

Môi trường và Con người

(2)

Khoa XD&MT

 

 

 

20.2

PED101

Logic

(2)

Khoa SPKT

 

 

 

 

 

Tổng

2

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

45

 

 

 

 

II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

 

1. Khối kiến thức cơ sở

 

21

MEC201

Đại cương về kỹ thuật            

3

Khoa Cơ khí

 

 

 

22

MEC101

Vẽ kỹ thuật

3

 

 

 

23

MEC204

Cơ kỹ thuật 1

3

 

 

 

24

BAS401

Cơ học Chất lỏng                  

3

TN

 

 

25

BAS301

Nhiệt Động lực học

3

 

 

 

26

ELE205

Kỹ thuật điện đại cương

4

Khoa điện

 

 

 

27

TEE203

Lập trình trong kỹ thuật

3

Khoa điện tử

TH

 

 

28

FIM413

Cấp thoát nước
Water supply and drainage system

2

Khoa XD&MT

 

 

 
 

29

FIM551

Đánh giá tác động Môi trường và rủi ro
Environmental impact assessment

3

 

 

 
 

30

FIM303

Hoá học môi trường
Environmental Chemistry

3

Khoa XD&MT

TN

 

 
 

31

FIM304

Hoá sinh ứng dụng trong CNMT
Application biochemistry in environmental technology

2

 

 

 
 

32

FIM308

Vi sinh ứng dụng trong CNMT
Application microbiology in environmental technology

3

TN

 

 
 

33

FIM350

Các quá trình và thiết bị trong CNMT
Basic Processes and Apparatus of Environmental Technology

4

 

 

 

 

 

34

FIM307

Độc học môi trường
Environmental toxicology

2

 

 

 

 

 

35

FIM370

Phân tích môi trường
Environmental Analysis

3

TN

TN

 
 

36

FIM478

Đồ án Các quá trình và thiết bị trong CNMT
Project in Basic Processes and Apparatus of  Environmental Technology

1

 

 

 

 

 

37

FIM211

Hóa lý - hóa keo
Physisal chemistry - chemical glue

3

 

 

 

 

 

38

FIM212

Hoá phân tích
Chemical analysis

2

 

 

 

 

 

39

FIM305

Kỹ thuật phản ứng
Reaction Engineering

2

 

 

 

 

 

40

FIM301

Các quá trình sản xuất cơ bản
Fundamental Production Processes

3

 

 

 

 

 

41

FIM409

Quản lý môi trường
Environmental Management

3

 

 

 

 

 

42

LAB406

Thí nghiệm cơ sở ngành Kỹ thuật môi trường
Basic experiment in Environmental Technology

2

TT thí nghiệm

 

 

 

 

 

43

WSH424

Thực tập cơ sở ngành Kỹ thuật  môi trường
Basic Practical in Envinronmental Technology

2

TT thực nghiệm

 

3 tuần

 

 

 

 

 

Tổng cộng

62

 

 

 

 

2. Khối kiến thức riêng ngành Kỹ thuật môi trường

 

44

WSH425

Thực tập kỹ thuật ngành Kỹ thuật  môi trường

3

Khoa XD & MT

 

4,5 tuần

 

Specific Practical in Envinronmental Technology

 

 

45

LAB520

Thí nghiệm chuyên môn ngành Kỹ thuật môi trường

2

 

 

 

Specific experiment in Environmental Technology

 

 

46

FIM405

Kỹ thuật xử lý nước cấp

3

 

 

 

Water supply engineering

 

 

47

FIM406

Kỹ thuật xử lý nước thải

4

TN

 

 

Wastewater treatment technology

 

48

FIM479

Kỹ thuật xử lý khí thải

4

TN

 

 

Air pollution treatment

 

49

FIM404

Quản lý chất thải rắn và chất thải  nguy hại

4

Khoa XD & MT

TN

 

 

Solid and Hazardous Waste

 

Management

 

50

FIM481

Thiết kế hệ thống xử lý chất thải

4

 

 

 

Bases of Designing and Instrumentation

 

of Enterprises of Waste Treatment System

 

51

FIM410

Quan trắc và xử lý số liệu môi trường

3

TN

 

 

Environmental monitoring

 

52

FIM407

Nguyên lý sản xuất sạch hơn

2

 

 

 

Principles of Cleaner Production

 

 

53

FIM480

Đồ án môn học Kỹ thuật xử lý nước thải

1

 

 

 

Project in wastewater treatment technology

 

 

54

FIM552

Đồ án môn học thiết kế hệ thống xử lý chất thải

1

 

 

 

Project in Bases of Designing and Instrumentation of Enterprises of Waste Treatment System

 

 

55

FIM553

Thực tập tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường                 Specific Practical in Envinronmental Technology

5

Cơ sở sản xuất ngoài trường

 

 

 

56

FIM554

Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường hoặc Tự chọn (Chọn 3 trong 6 học phần)

7

Khoa XD&MT

 

 

 

56.1

FIM414

Kinh tế môi trường

(2)

 

 

 

Environmental Economy

 

 

56.2

FIM 412

Mô hình hóa trong Công nghệ môi trường
Mathematical Modeling of Environmental Technology System

(2)

 

 

 

 

 

56.3

FIM 503

Chuyên đề

(2)

 

 

 

Specific topics

 

 

56.4

FIM555

Đề án thiết kế công nghệ xử lý khí thải

(3)

 

 

 

Design project in air pollution treatment technology

 

 

56.5

FIM556

Đề án thiết kế công nghệ xử lý nước thải

(3)

 

 

 

Design project in wastewater treatment technology

 

 

56.6

FIM557

Đề án thiết kế công nghệ xử lý chất thải rắn

(3)

Khoa XD&MT

 

 

 

Design project in solid waste treatment technology

 

 

 

 

Tổng cộng

43

 

 

 

 

 

Cộng I + II

150

 

 

 

 

V. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

HỌC KỲ 1

TT

Mã số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

BAS114

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (HP 1)

2

 

2

BAS108

Đại số tuyến tính

3

 

3

ENG103

Elementary

3

 

4

FIM207

Pháp luật đại cương

2

 

5

BAS111

Vật lý 1

3

 

6

BAS104

Hóa đại cương

3

TN 

7 

BAS102

Giáo dục thể chất 1

 

 

 

 

Tổng

16

 

 

HỌC KỲ 2

TT

Mã số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

BAS113

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (HP 2)

3

 

2

BAS109

Giải tích 1

4

 

3

FIM101

Môi trường và con người

2

 

4

BAS112

Vật lý 2

3

TN 

5

 

Giáo dục quốc phòng

 

5 tuần 

6

BAS103

Giáo dục thể chất 2

 

 

 

 

Tổng

12

 

 

HỌC KỲ 3

TT

Mã số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

FIM211

Hóa lý -  hóa keo

3

 

2

BAS205

Giải tích 2

4

 

3

ENG202

Pre-Intermediate 2

3

 

4

MEC101

Vẽ kỹ thuật

3

 

5

MEC201

Đại cương về kỹ thuật

3

 

6 

BAS206

Giáo dục thể chất 3

 

 

 

 

Tổng

16

 

HỌC KỲ 4

TT

Mã số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

BAS110

Tư tưởng HCM

2

 

2

MEC204 

Cơ kỹ thuật 1

3

 

3

TEE203

Lập trình trong kỹ thuật

3

TH

4

ELE205

Kỹ thuật điện đại cương

4

 

5

FIM212

Hóa phân tích

2

 

 

 

Tổng

14

 

 

HỌC KỲ 5

TT

Mã số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

BAS401

Cơ học chất lỏng

3

TN

2

BAS301

Nhiệt động lưc học

3

 

3

BAS101

Đường lối cách mạng của ĐCS VN

3

 

4

FIM303

Hóa học môi trường

3

TN

5

FIM304

Hóa sinh ứng dụng trong CNMT

2

 

6

FIM501

Quản trị doanh nghiệp

2

 

7 

ENG301

Intermediate 1

3

 

 

 

Tổng

19

 

 

HỌC KỲ 6

TT

Mã số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

FIM370

Phân tích môi trường

3

TN

2

FIM350

Các quá trình và thiết bị trong CNMT

4

 

3

FIM405

Kỹ thuật xử lý nước cấp

3

 

4

FIM305

Kỹ thuật phản ứng

2

 

5

FIM308

Vi sinh ứng dụng trong CNMT

3

TN

 

 

Tổng

15

 

 

HỌC KỲ 7

TT

Mã số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

FIM478

Đồ án Các quá trình thiết bị trong CNMT

1

 

2

LAB406

Thí nghiệm cơ sở ngành kỹ thuật môi trường

2

 

3

FIM307

Độc học môi trường

2

 

4

FIM479

Kỹ thuật xử lý khí thải

4

TN

5

FIM301

Các quá trình sản xuất cơ bản

3

 

6

FIM406

Kỹ thuật xử lý nước thải

4

TN

 

 

Tổng

16

 

HỌC KỲ 8

TT

Mã số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

FIM480

Đồ án môn học kỹ thuật xử lý nước thải

1

 

2

FIM404

Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

4

TN

3

FIM481

Thiết kế hệ thống xử lý chất thải

4

 

4

FIM409

Quản lý môi trường

3

 

5

WSH424

Thực tập cơ sở ngành Kỹ thuật môi trường

2

3 tuần

6

FIM413

Cấp thoát nước

2

 

 

 

Tổng

16

 

 

HỌC KỲ 9

TT

Mã số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

WSH425

Thực tập kỹ thuật ngành Kỹ thuật môi trường

3

4,5 tuần

2

FIM407

Nguyên lý sản xuất sạch hơn

2

 

3

LAB520

Thí nghiệm ngành Kỹ thuật môi trường

2

 

4

FIM552

Đồ án thiết kế hệ thống xử lý chất thải

1

 

5

FIM410

Quan trắc và xử lý số liệu môi trường

3

TN

6

FIM551

Đánh giá tác động môi trường và rủi ro

3

 

 

 

Tổng

14

 

HỌC KỲ 10

TT

Mã số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

FIM553

Thực tập tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường

5

 

2

FIM554

Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường hoặc Tự chọn (Chọn 3 trong 6 học phần)

7

 

2.1

FIM414

Kinh tế môi trường

(2) 

 

2.2

FIM 412

Mô hình hóa trong Công nghệ môi trường

(2) 

 

2.3

FIM 503

Chuyên đề

(2) 

 

2.4

FIM555

Đề án thiết kế công nghệ xử lý khí thải

(3) 

 

2.5

FIM556

Đề án thiết kế công nghệ xử lý nước thải

(3) 

 

2.6

FIM557

Đề án thiết kế công nghệ xử lý chất thải rắn

(3) 

 

 

 

Tổng

12

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn