BỘ MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 GV.ThS. Mạc Duy Hưng Trợ lý đào tạo Khoa xây dựng và môi trường 2004, Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Tver – LB Nga 2009, ĐH Louzon Philippn   TOEFL-ITP 467  
2 GV.TS. Hoàng Lê Phương Trưởng Bộ môn Kỹ thuật môi trường 2003, Trường đại học bách khoa Hà Nội, Việt Nam 2006, Trường đại học bách khoa Hà Nội, Việt Nam  2018, Trường đại học xây dựng Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 507  
3 GV.CN. Hoàng Thị Kim Dung   2010, Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Tver – LB Nga     TOEFL-ITP 480  
4 GV.ThS. Nguyễn Thị Hoàn   2007, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên – ĐHTN, Việt nam, 2009, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên – ĐHTN, Việt Nam   TOEFL-ITP 450  
5 GV.ThS. Trần Thị Bích Thảo   2008, Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, Việt Nam 2008, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam   TOEFL-ITP 463  
6 GV.ThS. Vũ Thị Thùy Trang   2011, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN, Việt nam  2018, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam   TOEFL-ITP 450  
7 GV.CN. Nguyễn Thị Hằng   2011, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN, Việt Nam     TOEFL-ITP 463  
8 GV.ThS. Vi Thị Mai Hương   2003, Trường Đại học Khoa học Tư nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam 2007, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam   TOEFL-ITP 477  
9 GV.ThS. Nguyễn Trần Hưng   2009, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN, Việt Nam  2016, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam   TOEFL-ITP 473  Học NCS tại Nga
10 GV.ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa   2003, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên – ĐHTN, Việt Nam 2005, Trường Đại học Khoa học Tư nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam   TOEFL-ITP 470  
11 GV.ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng   2001, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên – ĐHTN, Việt Nam 2004, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên – ĐHTN, Việt Nam   TOEFL-ITP 433  
12 GV.ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy   1997, Trường Đại học Sư phạm– ĐHTN, Việt Nam 2000, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam  
 
13 GV.ThS. Lưu Kiều Oanh   2010, Trường Đại học Khoa học – ĐHTN, Việt Nam 2013, ĐH sư phạm Thái Nguyên Việt Nam   TOEFL-ITP 463  

Tin mới hơn

Tin cũ hơn