BỘ MÔN GIAO THÔNG

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 GV.ThS. Nguyễn Thị Thúy Hiên Trưởng bộ môn, P.Chủ tịch Công đoàn 2006, Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam 2010, Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam   TOEFL-ITP 537  
2 GV.KS. Hà Thanh Tú   2007, Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam     TOEFL-ITP 483  
3 GV.KS. Tòng Thu Hương   2006, Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam     TOEFL-ITP 477  
4 GV.KS. Nguyễn Thu Trang   2007, Trường Đại học Mỏ Địa chất, Việt Nam     TOEFL-ITP 460  

Tin mới hơn

Tin cũ hơn