T/b Đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 ngành Xây dựng

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2014 NGÀNH XÂY DỰNG

(Thông báo đợt 2)

Hiện nay đã có danh sách làm đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng. Đề nghị các em lên phòng 309-A1 lấy bản vẽ kiến trúc đã được duyệt về làm. Thời gian làm đồ án cụ thể như sau:

-Từ 03/03/2014-17/03/2014 Sinh viên phải hoàn thành phần Kiến trúc

-Từ 17/03/2014-14/04/2014 Sinh viên phải hoàn thành phần Kết cấu

-Từ 14/04/2014-06/05/2014 Sinh viên phải hoàn thành phần Thi công

-Chấm và bảo vệ dự kiến 08/05/2014

Sau khi nhận bản vẽ đã được duyệt:

B1: Sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn Kiến trúc để nhận nhiệm vụ, khi hoàn thành phần kiến trúc phải có chữ ký của giáo viên hướng dẫn kiến trúc mới được chuyển phần tiếp theo.

B2: Sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn Kết cấu để nhận nhiệm vụ, khi hoàn thành phần Kết cấu phải có chữ ký của giáo viên hướng dẫn Kết cấu mới được chuyển phần tiếp theo.

B3: Sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn Thi công để nhận nhiệm vụ, khi hoàn thành phần Thi công phải có chữ ký của giáo viên hướng dẫn Thi công mới được đóng quyển hoàn chỉnh đồ án.

B4: Thuyết minh và bản vẽ có đầy đủ chữ ký mới được phép bảo vệ.

CHÚ Ý:

+Thuyết minh và bản vẽ phải đúng quy cách đã thông báo.

+Sinh viên download mẫu phiếu giao nhiệm vụ để xin chữ ký giáo viên ướng dẫn tại ĐÂY

+Sinh viên phải nộp file mềm sau khi hoàn thành đồ án mới được phép bảo vệ.

+Thông báo sẽ có điều chỉnh chút ít, sinh viên cần cập nhật liên tục.

+DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:

PHÂN CÔNG CHI TIẾT HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP 2014

TT Danh sách sinh viên đăng ký GVHD Giáo viên hướng dẫn
Kiến trúc (10%) Kết cấu (45%) Thi công (45%)
1 Nguyễn Hoàng Nhung Đào Đăng Quang Hàn Thị Thúy Hằng Hàn Thị Thúy Hằng
2 Nguyễn Xuân Trịnh Đào Đăng Quang Hàn Thị Thúy Hằng Hàn Thị Thúy Hằng
3 Nguyễn Thị Mai Đào Đăng Quang Hàn Thị Thúy Hằng Hàn Thị Thúy Hằng
4 Nguyễn Xuân Quý Đào Đăng Quang Lại Ngọc Hùng Lại Ngọc Hùng
5 Trần Văn Tùng Đào Đăng Quang Lại Ngọc Hùng Lại Ngọc Hùng
6 Lê Xuân Đặng Đào Đăng Quang Lại Ngọc Hùng Nguyễn Thị Thúy Hiên
7 Nguyễn Mạnh Hiền Đào Đăng Quang Lại Ngọc Hùng Nguyễn Thị Thúy Hiên
8 Trịnh Ngọc Sáng Nguyễn Xuân Thành Dương Việt Hà Nguyễn Thị Thúy Hiên
9 Phạm Sỹ Hoàng Nguyễn Xuân Thành Dương Việt Hà Nguyễn Thị Thúy Hiên
10 Nguyễn Văn Chung Nguyễn Xuân Thành Dương Việt Hà Nguyễn Xuân Thành
11 Nguyễn Ngọc Tuấn Nguyễn Xuân Thành Dương Việt Hà Nguyễn Xuân Thành
12 Vũ Tiến Quyết Nguyễn Xuân Thành Dương Việt Hà Nguyễn Xuân Thành
13 Nguyễn Duy Thùy Nguyễn Xuân Thành Dương Việt Hà Nguyễn Xuân Thành
14 Ngô Thanh Hà Nguyễn Tến Đức Nhữ Thị Lan Hương Nguyễn Xuân Thành
15 Lê Văn Tiến Nguyễn Tến Đức Nhữ Thị Lan Hương Nguyễn Tến Đức
16 Lò Văn Thắng Nguyễn Tến Đức Nhữ Thị Lan Hương Nguyễn Tến Đức
17 Lê Văn Chung Nguyễn Tến Đức Nhữ Thị Lan Hương Nguyễn Tến Đức
18 Nguyễn Xuân Tiến Nguyễn Tến Đức Nhữ Thị Lan Hương Nguyễn Tến Đức
19 Nguyễn T Hồng Hạnh Nguyễn Tến Đức Nhữ Thị Lan Hương Nguyễn Tến Đức
20 Vũ Thị Hồng Ngọc Ngô Thu Huyền Trần Khải Hoàn Nguyễn Thị Thúy Hiên
21 Nguyễn Doãn Mười Ngô Thu Huyền Trần Khải Hoàn Trần Khải Hoàn
22 Đỗ Viết Mạnh Ngô Thu Huyền Trần Khải Hoàn Trần Khải Hoàn
23 Nguyễn Đồng Sơn Ngô Thu Huyền Trần Khải Hoàn Trần Khải Hoàn
24 Đào Danh Cường Ngô Thu Huyền Hà Thanh Tú Hà Thanh Tú
25 Nguyễn Văn Giang Ngô Thu Huyền Hà Thanh Tú Hà Thanh Tú
26 Nhữ Văn Long Ngô Thu Huyền Hà Thanh Tú Hà Thanh Tú
27 Huỳnh Thái Dương Ngô Thu Huyền Hà Thanh Tú Nguyễn Thị Thúy Hiên
28 Hứa Văn Hoan Ngô Thu Huyền Nguyễn Văn Luân Nguyễn Văn Luân
29 Nguyễn Công Hoa Ngô Thu Huyền Nguyễn Văn Luân Nguyễn Văn Luân
30 Nguyễn Văn Thế Ngô Thu Huyền Nguyễn Văn Luân Nguyễn Văn Luân
31 Nguyễn Xuân Tuệ Đào Đăng Quang Nguyễn Văn Luân Nguyễn Thị Thúy Hiên
32 Nguyễn Quốc Huân Đào Đăng Quang Nhữ Thị Lan Hương Nguyễn Thị Thúy Hiên
33 Ma Phúc Tùng Đào Đăng Quang Dương Việt Hà Nguyễn Thị Thúy Hiên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn