Chi bộ khoa Xây dựng và Môi trường

Chi bộ Đảng phải thực sự là linh hồn của khoa chuyên môn trong trường đại học, hoạt động theo đúng những quy định của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường lãnh đạo công tác trong khoa trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, chuyên môn, tổ chức cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng trong khoa; động viên tinh thần cán bộ quần chúng, xây dựng đảng bộ vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để lãnh đạo khoa Xây dựng & Môi trường ngày càng phát triển không ngừng. Tổng số đảng viên trong chi bộ: 16 đảng viên

Bí thư chi bộ:

TS. Dương Thế Hùng 

Phó bí thư:

Ths. Hàn Thị Thúy Hằng 

Ủy viên:

ThS. Phạm Hương Quỳnh

Tin mới hơn

Tin cũ hơn