VĂN PHÒNG KHOA XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 Tô Thị Dung   ĐHKTCN Thái Nguyên, Việt Nam 2011, ĐHKTCN Thái Nguyên, Việt Nam    
2 Nguyễn Thúy An   ĐHKTCN Thái Nguyên, Việt Nam      

Tin mới hơn

Tin cũ hơn