BAN CHỦ NHIỆM KHOA

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 GV.TS. Dương Thế Hùng Trưởng khoa 1996, Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam 1999, Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam 2010, Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam TOEFL-ITP 510 Tập huấn PPGD Đại học Bang New York, UB-USA, 3 tháng, 2013
2 GV.ThS. Hàn Thị Thúy Hằng Phó trưởng khoa 2000, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Việt Nam 2008, Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam   TOEFL-ITP 513  

Tin mới hơn

Tin cũ hơn