GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC KHOA XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG

 

STT

Tên ngành

Mã ngành

Thông tin

1

Kỹ thuật xây dựng công trình

52580201

Nhằm đào tạo Kỹ sư trình độ Đại học ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, cung cấp cho người học một chương trình đào tạo toàn diện, hiện đại, gắn kết với thực hành, chuyên sâu về thiết kế và thi công công trình xây dựng và có hướng liên ngành với các nhóm ngành công trình khác,ác năng đề xuất các vấn đề đề cụ thể trong thực tiễn đời sống và kỹ thuật với mục tiêu chuẩn bị phẩm chất, kiến thức, kỹ năng cho người kỹ sư xây dựng trong tương lai, cho sự thành công của họ trong môi trường làm việc thuộc các lĩnh vực công trình xây dựng chuyên nghiệp và năng động

2

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

52580205

Nhằm đào tạo Kỹ sư trình độ Đại học ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, cung cấp cho người học một chương trình đào tạo toàn diện, hiện đại, gắn kết với thực hành, chuyên sâu về thiết kế và thi công công trình giao thông (như cầu cống, đường xá, hầm, mê trô ...) và có hướng liên ngành với các nhóm ngành công trình khác,ác năng đề xuất các vấn đề đề cụ thể trong thực tiễn đời sống và kỹ thuật với mục tiêu chuẩn bị phẩm chất, kiến thức, kỹ năng cho người kỹ sư giao thông trong tương lai, cho sự thành công của họ trong môi trường làm việc thuộc các lĩnh vực công trình giao thông chuyên nghiệp và năng động

3

Kỹ thuật Môi trường

52520320

Đào tạo toàn diện nguồn nhân lực trình độ kỹ sư Kỹ thuật môi trường, gắn kết lý thuyết với thực hành, thí nghiệm, thực tập; chuyên sâu về thiết kế hệ thống xử lý chất thải và có hướng liên ngành cho sinh viên,ỏc năng đề xuất cỏc vấn đề đề cụ thể trong thực tiễn đời sống và kỹ thuật với mục tiêu chuẩn bị cho sinh viên đạt được những thành công trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động

Tin mới hơn

Tin cũ hơn