Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp khoa Xây dựng & Môi trường

STT

Tên nhiệm vụ KHCN

Cơ quan chủ trì thực hiện

Thời gian thực hiện (BĐ/KT)

1

Chủ nhiệm đề tài cấp bộ: “Nghiên cứu, ứng dụng giải các bài toán kết cấu theo mô hình ngẫu nhiên”.

Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

2008-2009.

2

Chủ nhiệm đề tài cấp bộ: “Phân tích kết cấu có vết nứt theo mô hình ngẫu nhiên”.

Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

2012-2013

3

Tham gia đề tài nghiên cứu cơ bản của quỹ Nafosted : “Tối ưu hóa tham số các hệ tiêu tán hoặc tích trữ năng lượng trong điều khiển và giám sát kết cấu”, Mã số 107.04-2011.14.

Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

 

4

Tham gia đề tài nghiên cứu cơ bản của quỹ Nafosted : “Động lực học phi tuyến cơ cấu rung va đập theo phương ngang”. Mã số đề tài: 107.01.2012.33.

Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

 

5

Tham gia đề tài nghiên cứu cơ bản của quỹ Nafosted : “Nghiên cứu các bộ hấp thụ động lực dạng đa hướng, đa tần và bán chủ động”. Mã số “107.01-2013.18”

Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

 

6

Đề tài cấp đại học: Quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu du lịch văn hoá lịch sử ATK Định Hoá nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch

Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

01/2012- 12/2013

7

Đề tài cấp đại học: Mô hình tổ chức hệ thống công trình hạ tầng xã hội trong đơn vị ở tại khu đô thị mới thành phố Thái Nguyên theo hướng xanh

Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

 

01/2012- 12/2013

8

Đề tài cấp trường: Giải pháp chắn nắng cho trường học ở Thái Nguyên

Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

12/2009- 12/2010

9

Hướng nghiên cứu chính: Đề tài cấp trường: Quy hoạch mô hình bản làng kết hợp với dịch vụ du lịch khu văn hóa lịch sử ATK Định Hóa.

Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

2012

10

Nghiên cứu điều kiện địa chất công trình khu trung tâm thành phố Thái Nguyên. (ĐH2012 -TN02-08)

Đại học Thái Nguyên

2012-2014

11

Đánh giá các phương pháp dự báo sức chịu tải cọc khoan nhồi (ĐH2012 -TN02-11)

Đại học Thái Nguyên

2012-2013

12

Tính toán ổn định của cột thép trong khung nhà công nghiệp mái nhẹ một tầng, một nhịp có cầu trục, có kể đến liên kết nửa cứng ở chân cột (ĐH2012 -TN02-13)

Đại học Thái Nguyên

2012-2013

13

Ph©n tÝch néi lùc vµ chuyÓn vÞ cña hÖ t­êng cõ Larssen kÕt hîp thanh chèng trong bµi to¸n hè ®µo s©u b»ng ph­¬ng ph¸p PTHH (M· sè: SV2010-33)

Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp (đề tài NCKH sinh viên)

2010

14

Nghiên cứu giải pháp tối ưu hoá sơ đồ mạng trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp

2011- 2012

15

Đánh giá các phương pháp dự báo sức chịu tải cọc khoan nhồi

Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp

2012-2014

16

Tính toán ổn định của cột thép trong khung nhà công nghiệp mái nhẹ một tầng, một nhịp có cầu trục có xét đến liên kết nửa cứng ở chân cột

Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp

2012-2014

17

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị

Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp

2013 -2014

18

Nghiên cứu tính khả thi công nghệ thi công Sàn nhẹ BubbleDeck trong xây dựng

Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp

2013 -2014

19

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch xây dựng đô thị ở Thành phố Thái Nguyên

Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp

2013-2015

20

Nghiên cứu đề xuất mô hình xử lý nước thải phân tán bằng công nghệ hồ sinh học và bãi lọc trồng cây cho các đô thị và khu dân cư tỉnh Thái Nguyên

ĐH Thái Nguyên

Từ tháng 1/2014 - 12/2015

21

Khảo sát, đánh giá, đề xuất giải pháp xử lý phân bùn bể phốt phù hợp cho thành phố Thái Nguyên.

ĐH Thái Nguyên

Từ tháng 1/2014 -12/2015

22

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình thí nghiệm hệ thống xử lý bụi bằng cyclone và lọc bụi tay áo kết hợp

ĐH Thái Nguyên

Từ tháng 1/2013 - 12/2014

23

Thiết kế mô hình xử lý nước ríc rác cho các bãi chôn lấp rác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Sở KHCN Tỉnh Thái Nguyên

Từ tháng 1/2013 - 12/2014

24

Nghiên cứu ứng dụng của aeroten trong xử lý nước thải sinh hoạt khu ký túc xá trường ĐH kỹ thuật công nghiệp

Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp

Từ tháng 1 - 12 năm 2013

25

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung cho thành phố Thái Nguyên

ĐH Thái nguyên

Từ tháng 1/2012 -12/2013

26

Nghiên cứu xử lý nước thải nhà máy Cốc Hóa CTCP Gang Thép Thái Nguyên

Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp

Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2013

27

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự ô nhiễm Asen đối với sức khỏe của người dân xã Hà Thượng – Đại Từ - Thái Nguyên.

Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp

Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2012

28

Nghiên cứu thiết kế mô hình thí nghiệm xử lý nước bằng phương pháp đông keo tụ.

Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp

Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2011

29

Tổng hợp, thăm dò hoạt tính sinh học phức chất của Eu(III) với L-triptophan

Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp

Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2011

30

Nghiên cứu thiết kế và cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất 3000 m3/ngày đêm cho Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ

Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp

Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2010

31

Tìm hiểu cơ hội và công nghệ sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp sản xuất giấy

Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp

Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2009

32

Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Môi trường và Con người

Đại học Thái Nguyên

Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2009

33

Thiết kế ô chôn lấp chất thải rắn bán hiếu khí ứng dụng cho thành phố Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên

Từ tháng 1/2006 đến tháng 12 năm 2007

Tin mới hơn

Tin cũ hơn