THÔNG BÁO PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TẠO VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

KHOA XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                     Thái Nguyên, ngày  01 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TẠO VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

Nhằm hưởng ứng ngày Open Day năm 2015. Bộ môn Kỹ thuật môi trường phát động tới toàn thể sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường – Trường ĐH KTCN cuộc thi “Sáng tạo vì một môi trường phát triển bền vững”  

  1. 1.      Thể lệ cuộc thi

Đối tượng: Tất cả sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường từ K46KTM đến K49KTM

Thời gian đăng ký: Từ ngày 1/10/2014 đến ngày 15/10/2014.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/10/2014 đến 25/12/2014.

Sinh viên đăng ký với giáo viên phụ trách.

Cụ thể như sau:

-         Lớp K46KTM: Cô Trần Thị Bích Thảo

-         Lớp K47KTM: Cô Vi Thị Mai Hương

-         Lớp K48KTM+ K49KTM: Thầy Nguyễn Trần Hưng

  1. 2.      Quyền lợi của giáo viên và sinh viên tham gia

-         Đối với giáo viên: được tính một phần khối lượng hoạt động chuyên môn của năm học.

-         Đối với sinh viên: sinh viên tham gia sẽ có quyền lợi như sau:

+ Được cộng 10 điểm rèn luyện của kỳ I năm học 2014-2015;

+ Sinh viên có thể phát triển hướng nghiên cứu mô hình thành đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp hoặc nghiên cứu khoa học sinh viên.

  1. 3.      Sản phẩm:

Sản phẩm có thể được trình bày dưới dạng sau:

 - Video hoặc poster về bảo vệ môi trường

-  Mô hình thật, mô hình mô phỏng của một hệ thống xử lý chất thải

  1. 4.      Giải thưởng

Các sản phẩm được lựa chọn sẽ trưng bày tại gian trưng bày ngày Open Day năm 2015 và được chấm điểm, trao giải.

Lưu ý:

Số lượng mô hình trong mỗi lớp không giới hạn;

Số lượng người tham gia mỗi nhóm từ 5-10 sinh viên.

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với giáo viên phụ trách.

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

Tin mới hơn

Tin cũ hơn