MỞ LỚP HỌC VẼ 3D SKETCHUP MIỄN PHÍ CHO SV KHOA

MỞ LỚP HỌC VẼ 3D SKETCHUP MIỄN PHÍ CHO SV KHOA

10, Tháng 9, 2021

Thông báo: lùi thời gian nhận sản phẩm dự thi Cuộc thi sáng tạo sản phẩm sáng chế từ chất thải

11, Tháng 5, 2021

CUỘC THI SÁNG TẠO SẢN PHẨM TÁI CHẾ TỪ CHẤT THẢI

16, Tháng 4, 2021

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ từ xa Ngành Kỹ thuật Xây dựng năm 2021

15, Tháng 1, 2021

Lịch thí nghiệm cơ sở (Vật liệu + Đất) LAB304 học kỳ I năm học 2020 -2021

12, Tháng 12, 2020

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN LIÊN CHI HỘI KHOA XDMT Nhiệm kỳ 2020-2023

2, Tháng 12, 2020

Danh sách SV tham gia Cuộc thi Vẽ xây dựng trên Autocad năm 2020

26, Tháng 11, 2020

THỂ LỆ CUỘC THI VẼ XÂY DỰNG TRÊN AUTOCAD NĂM 2020

17, Tháng 11, 2020

Lịch bảo vệ môn thực tập tốt nghiệp và môn Thí nghiệm chuyên ngành (Lab511) học kỳ II năm học 2019-2020

15, Tháng 7, 2020

Lịch thí nghiệm chuyên ngành KTXDCT (Lab511) kỳ 2 năm học 2019-2020

23, Tháng 6, 2020

Lịch thí nghiệm cơ sở (vật liệu + đất) - Lab304 Kỳ 2 năm học 2018-2019

9, Tháng 5, 2019

Lịch bảo vệ Thí nghiệm chuyên ngành (Lab511) kỳ 1 năm học 2018-2019

4, Tháng 1, 2019

Lịch thí nghiệm chuyên ngành XDCT (Lab511) học kỳ I 18-19

9, Tháng 12, 2018

Lịch thí nghiệm cơ sở ngành KT xây dựng công trình ( Lab 304) kỳ 1 năm học 2018-2019

9, Tháng 11, 2018

Mở lớp học phần mềm SAP và ETABS miễn phí

23, Tháng 10, 2018
Page 1/4 <1234>